PexUseTypeAttribute.ToString Metoda

Definice

Vrátí hodnotu String , která představuje aktuální Object .Returns a String that represents the current Object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

String, Který představuje aktuální Object .A String that represents the current Object.

Platí pro