DateInterval Výčet

Definice

Určuje, jak určit a formátovat časové intervaly při volání funkcí souvisejících s datem.Indicates how to determine and format date intervals when calling date-related functions.

public enum class DateInterval
public enum DateInterval
type DateInterval = 
Public Enum DateInterval
Dědičnost
DateInterval

Pole

Day 4

Den v měsíci (1 až 31)Day of month (1 through 31)

DayOfYear 3

Den roku (1 až 366)Day of year (1 through 366)

Hour 7

Hodina (0 až 23)Hour (0 through 23)

Minute 8

Minuta (0 až 59)Minute (0 through 59)

Month 2

Měsíc (1 až 12)Month (1 through 12)

Quarter 1

Čtvrtletí roku (1 až 4)Quarter of year (1 through 4)

Second 9

Sekunda (0 až 59)Second (0 through 59)

Weekday 6

Den v týdnu (1 až 7)Day of week (1 through 7)

WeekOfYear 5

Týden roku (1 až 53)Week of year (1 through 53)

Year 0

RokYear

Poznámky

Při volání funkcí souvisejících s kalendářními daty můžete místo skutečných hodnot použít členy výčtu ve vašem kódu.When you call date-related functions, you can use enumeration members in your code in place of the actual values.

Výčet DateInterval definuje konstanty používané s funkcemi souvisejícími s daty k identifikaci způsobu určování a formátování intervalů kalendářních dat.The DateInterval enumeration defines constants used with date-related functions to identify how date intervals are determined and formatted. Příklad naleznete v tématu metoda DatePart.For an example, see the DatePart method.

Platí pro

Viz také