IBaseIterator<TValue>.valid Metoda

Definice

Určuje, zda je iterátor platný a lze jej bezpečně použít k procházení podkladového kontejneru.Determines whether the iterator is valid and can be safely used to traverse the underlying container.

public:
 bool valid();
public bool valid ();
abstract member valid : unit -> bool
Public Function valid () As Boolean

Návraty

Boolean

truePokud je iterátor platný a bezpečně k němu použít; v opačném případě false .true if the iterator is valid and safe to use; otherwise, false.

Platí pro