HashEnumerator<TKey,TValue>.Reset Metoda

Definice

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

public:
 override void Reset();
public override void Reset ();
override this.Reset : unit -> unit
Public Overrides Sub Reset ()

Platí pro