_CommandBarButton.PasteFace Metoda

Definice

Vloží obrázek. Tato metoda je zastaralá.

public:
 void PasteFace();
public:
 void PasteFace();
void PasteFace();
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610940421)]
public void PasteFace ();
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610940421)>]
abstract member PasteFace : unit -> unit
Public Sub PasteFace ()
Atributy

Poznámky

Tato metoda vyvolá DeprecatedException při volání.

Platí pro