_CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler Delegát

Definice

Infrastruktura.Infrastructure. Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

public delegate void _CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler(CommandBarButton ^ Ctrl, [Runtime::InteropServices::Out] bool % CancelDefault);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(16)]
public delegate void _CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler(CommandBarButton Ctrl, out bool CancelDefault);
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(16)>]
type _CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler = delegate of CommandBarButton * bool -> unit
Public Delegate Sub _CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler(Ctrl As CommandBarButton, ByRef CancelDefault As Boolean)

Parametry

Ctrl
CommandBarButton

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

CancelDefault
Boolean

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

Dědičnost
_CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler
Atributy

Platí pro