_CommandBarButtonEvents_Event.Click Událost

Definice

Událost Click Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

public:
 event Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler ^ Click;
event Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler Click;
member this.Click : Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler 
Event Click As _CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler 

Event Type

_CommandBarButtonEvents_ClickEventHandler

Platí pro