_CommandBarsEvents Rozhraní

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určeno pro použití přímo v kódu.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public interface class _CommandBarsEvents
public interface class _CommandBarsEvents
__interface _CommandBarsEvents
[System.Runtime.InteropServices.Guid("DB12E968-CAC8-4EDC-AF8A-909E9222E132")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(2)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4112)]
public interface _CommandBarsEvents
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("DB12E968-CAC8-4EDC-AF8A-909E9222E132")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(2)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4112)>]
type _CommandBarsEvents = interface
Public Interface _CommandBarsEvents
Odvozené
Atributy

Metody

OnUpdate()

Infrastruktura.Infrastructure. Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

Platí pro