_CommandBarsEvents_Event.OnUpdate Událost

Definice

Vyvolá se při CommandBars aktualizaci objektu. Tato událost je zastaralá.

public:
 event Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler ^ OnUpdate;
public:
 event Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler ^ OnUpdate;
event Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler OnUpdate;
member this.OnUpdate : Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler 
Event OnUpdate As _CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler 

Event Type

_CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler

Platí pro