_CommandBarsEvents_Event Rozhraní

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určeno pro použití přímo v kódu.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public interface class _CommandBarsEvents_Event
public interface class _CommandBarsEvents_Event
__interface _CommandBarsEvents_Event
[System.Runtime.InteropServices.ComEventInterface(typeof(Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents), typeof(Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents_EventProvider))]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(16)]
public interface _CommandBarsEvents_Event
[<System.Runtime.InteropServices.ComEventInterface(typeof(Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents), typeof(Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents_EventProvider))>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(16)>]
type _CommandBarsEvents_Event = interface
Public Interface _CommandBarsEvents_Event
Odvozené
Atributy

Metody

add_OnUpdate(_CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler)
remove_OnUpdate(_CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler)

Události

OnUpdate

Vyvolá se při CommandBars aktualizaci objektu.Raised when a CommandBars object is updated. Tato událost je zastaralá.This event is deprecated.

Platí pro