CommandBarControl.Delete(Object) Metoda

Definice

Odebere tento ovládací prvek z kolekce.

void Delete(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & Temporary);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874887)]
public void Delete (object Temporary);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874887)>]
abstract member Delete : obj -> unit
Public Sub Delete (Optional Temporary As Object)

Parametry

Temporary
Object

true Pokud je odebrání dočasné, jinak false .

Atributy

Platí pro