CommandBarControl.OLEUsage Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví použití technologie OLE. Tato vlastnost je zastaralá.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::CommandBars::MsoControlOLEUsage OLEUsage { Microsoft::VisualStudio::CommandBars::MsoControlOLEUsage get(); void set(Microsoft::VisualStudio::CommandBars::MsoControlOLEUsage value); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::CommandBars::MsoControlOLEUsage OLEUsage { Microsoft::VisualStudio::CommandBars::MsoControlOLEUsage get(); void set(Microsoft::VisualStudio::CommandBars::MsoControlOLEUsage value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874904)]
public Microsoft.VisualStudio.CommandBars.MsoControlOLEUsage OLEUsage { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874904)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874904)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874904)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874904)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874904)>]
member this.OLEUsage : Microsoft.VisualStudio.CommandBars.MsoControlOLEUsage with get, set
Public Property OLEUsage As MsoControlOLEUsage

Hodnota vlastnosti

MsoControlOLEUsage

Použití OLE. Tato vlastnost je zastaralá.

Atributy

Poznámky

Tato vlastnost vyvolá DeprecatedException při volání metody.

Platí pro