CommandBarControl.Reset Metoda

Definice

Obnoví ovládací prvek.

public:
 void Reset();
public:
 void Reset();
void Reset();
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874913)]
public void Reset ();
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874913)>]
abstract member Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()
Atributy

Platí pro