CommandBarsClass.AdaptiveMenus Vlastnost

Definice

Určuje, zda je sada ovládacích prvků určena podle využití.

public:
 virtual property bool AdaptiveMenus { bool get(); void set(bool value); };
public:
 virtual property bool AdaptiveMenus { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809363)]
public virtual bool AdaptiveMenus { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809363)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809363)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809363)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809363)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809363)>]
member this.AdaptiveMenus : bool with get, set
Public Overridable Property AdaptiveMenus As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vždy vrátí hodnotu false.

Implementuje

Atributy

Poznámky

Tato vlastnost vždy vrátí hodnotu false a pokus o nastavení této vlastnosti na jinou hodnotu způsobí vyvolání výjimky.

Platí pro