MsoBarPosition Výčet

Definice

Představuje pozici panelu příkazů.Represents the position of the command bar.

public enum class MsoBarPosition
public enum class MsoBarPosition
enum MsoBarPosition
public enum MsoBarPosition
type MsoBarPosition = 
Public Enum MsoBarPosition
Dědičnost
MsoBarPosition

Pole

msoBarBottom 3

Dolní.The bottom.

msoBarFloating 4

Dekadické.Floating.

msoBarLeft 0

Vlevo.The left.

msoBarMenuBar 6

Na panelu nabídek.On the menu bar.

msoBarPopup 5

Místní příkaz.A popup command.

msoBarRight 2

Vpravo.The right.

msoBarTop 1

Horní.The top.

Platí pro