MsoBarType Výčet

Definice

Představuje typ panelu příkazů.

public enum class MsoBarType
public enum class MsoBarType
enum MsoBarType
public enum MsoBarType
type MsoBarType = 
Public Enum MsoBarType
Dědičnost
MsoBarType

Pole

msoBarTypeMenuBar 1

Řádek nabídek.

msoBarTypeNormal 0

Pruhu.

msoBarTypePopup 2

Oken.

Platí pro