MsoComboStyle Výčet

Definice

Představuje jiné styly pole se seznamem.

public enum class MsoComboStyle
public enum class MsoComboStyle
enum MsoComboStyle
public enum MsoComboStyle
type MsoComboStyle = 
Public Enum MsoComboStyle
Dědičnost
MsoComboStyle

Pole

msoComboLabel 1

Pole se seznamem má popisek.

msoComboNormal 0

Pole se seznamem nemá žádný popisek.

Platí pro