MsoOLEMenuGroup Výčet

Definice

Nepodporováno v aplikaci Visual Studio.Not supported by Visual Studio.

public enum class MsoOLEMenuGroup
public enum class MsoOLEMenuGroup
enum MsoOLEMenuGroup
public enum MsoOLEMenuGroup
type MsoOLEMenuGroup = 
Public Enum MsoOLEMenuGroup
Dědičnost
MsoOLEMenuGroup

Pole

msoOLEMenuGroupContainer 2

Nepodporováno v aplikaci Visual Studio.Not supported by Visual Studio.

msoOLEMenuGroupEdit 1

Nepodporováno v aplikaci Visual Studio.Not supported by Visual Studio.

msoOLEMenuGroupFile 0

Nepodporováno v aplikaci Visual Studio.Not supported by Visual Studio.

msoOLEMenuGroupHelp 5

Nepodporováno v aplikaci Visual Studio.Not supported by Visual Studio.

msoOLEMenuGroupNone -1

Nepodporováno v aplikaci Visual Studio.Not supported by Visual Studio.

msoOLEMenuGroupObject 3

Nepodporováno v aplikaci Visual Studio.Not supported by Visual Studio.

msoOLEMenuGroupWindow 4

Nepodporováno v aplikaci Visual Studio.Not supported by Visual Studio.

Platí pro