DkmPendingBreakpoint.GetBoundBreakpoints Metoda

Definice

GetBoundBreakpoints vytvoří výčet prvků DkmBoundBreakpoint tohoto objektu DkmPendingBreakpoint.GetBoundBreakpoints enumerates the DkmBoundBreakpoint elements of this DkmPendingBreakpoint object.

public:
 cli::array <Microsoft::VisualStudio::Debugger::Breakpoints::DkmBoundBreakpoint ^> ^ GetBoundBreakpoints();
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Breakpoints.DkmBoundBreakpoint[] GetBoundBreakpoints ();
member this.GetBoundBreakpoints : unit -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Breakpoints.DkmBoundBreakpoint[]
Public Function GetBoundBreakpoints () As DkmBoundBreakpoint()

Návraty

DkmBoundBreakpoint[]

Mimo Pole obsahující výčtové prvky.[Out] Array containing the enumerated elements.

Platí pro