DkmClrAppDomain.GetCorObject Metoda

Definice

Poskytuje přímý přístup k objektu ICorDebugAppDomain, který vyhodnocovací filtry výrazů nebo jiné komponenty můžou použít ke kontrole domény aplikace.

Vrácené rozhraní lze použít pouze k zkontrolování cílového procesu a neměl by být nikdy použit k řízení provádění (bez krokování, žádné zarážky, žádné pokračování atd.). V takovém případě se nepodporuje a bude mít za následek nedefinované chování.

Omezení umístění: rozhraní API musí být voláno z komponenty monitorování (úroveň komponenty < 100 000).

public:
 Microsoft::VisualStudio::CorDebugInterop::ICorDebugAppDomain ^ GetCorObject();
public:
 Microsoft::VisualStudio::CorDebugInterop::ICorDebugAppDomain ^ GetCorObject();
Microsoft::VisualStudio::CorDebugInterop::ICorDebugAppDomain GetCorObject();
public Microsoft.VisualStudio.CorDebugInterop.ICorDebugAppDomain GetCorObject ();
member this.GetCorObject : unit -> Microsoft.VisualStudio.CorDebugInterop.ICorDebugAppDomain
Public Function GetCorObject () As ICorDebugAppDomain

Návraty

ICorDebugAppDomain

Mimo Rozhraní ICorDebug představující kontrolu domény aplikace

Platí pro