DkmClrAppDomain.GetManagedRuntimeModule Metoda

Definice

Získá instanci modulu spravovaného modulu runtime. (mscorlib.dll).

Omezení umístění: rozhraní API musí být voláno z komponenty monitorování (úroveň komponenty < 100 000).

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

public:
 Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrModuleInstance ^ GetManagedRuntimeModule();
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrModuleInstance GetManagedRuntimeModule ();
member this.GetManagedRuntimeModule : unit -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrModuleInstance
Public Function GetManagedRuntimeModule () As DkmClrModuleInstance

Návraty

DkmClrModuleInstance

Mimo Našla se instance modulu runtime CLR.

Platí pro