DkmClrAwaitExpressionInfo Struktura

Definice

Obsahuje posuny pro výraz await.

public value class DkmClrAwaitExpressionInfo
public value class DkmClrAwaitExpressionInfo
struct DkmClrAwaitExpressionInfo
[System.Runtime.InteropServices.Guid("f22942ed-2e95-dba6-04f2-d42f3439af36")]
public struct DkmClrAwaitExpressionInfo
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("f22942ed-2e95-dba6-04f2-d42f3439af36")>]
type DkmClrAwaitExpressionInfo = struct
Public Structure DkmClrAwaitExpressionInfo
Dědičnost
DkmClrAwaitExpressionInfo
Atributy

Konstruktory

DkmClrAwaitExpressionInfo(UInt32, UInt32, UInt32)

Inicializujte novou hodnotu DkmClrAwaitExpressionInfo.

Pole

ResumeMethodToken

Metoda, ve které je výraz obnoven.

ResumeOffset

Posun, ve kterém je výraz obnoven.

YieldOffset

Posun, jehož výsledkem je výraz.

Platí pro