DkmClrCaughtExceptionInformation.FrameStart Vlastnost

Definice

Spustí adresu aktuálního rámce.

         Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public:
 property long FrameStart { long get(); };
public:
 property long long FrameStart { long long get(); };
public long FrameStart { get; }
member this.FrameStart : int64
Public ReadOnly Property FrameStart As Long

Hodnota vlastnosti

Int64

Platí pro