DkmClrCaughtExceptionInformation.InstructionAddress Vlastnost

Definice

Adresa instrukce pro tuto Zachycenou výjimku.

         Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmInstructionAddress ^ InstructionAddress { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmInstructionAddress ^ get(); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmInstructionAddress ^ InstructionAddress { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmInstructionAddress ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmInstructionAddress InstructionAddress { get; }
member this.InstructionAddress : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmInstructionAddress
Public ReadOnly Property InstructionAddress As DkmInstructionAddress

Hodnota vlastnosti

DkmInstructionAddress

Platí pro