DkmClrCaughtExceptionInformation.OnClrDebugMonitorExceptionCaught Metoda

Definice

Vyvolat událost ClrDebugMonitorExceptionCaught. Pro součásti, které implementují rozhraní jímky událostí, se zobrazí oznámení události. Řízení vrátí, jakmile budou všechny komponenty upozorněny.

Omezení umístění: rozhraní API musí být voláno z komponenty monitorování (úroveň komponenty < 100 000).

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

public:
 void OnClrDebugMonitorExceptionCaught();
public:
 void OnClrDebugMonitorExceptionCaught();
void OnClrDebugMonitorExceptionCaught();
public void OnClrDebugMonitorExceptionCaught ();
member this.OnClrDebugMonitorExceptionCaught : unit -> unit
Public Sub OnClrDebugMonitorExceptionCaught ()

Platí pro