DkmClrDebuggingServicesId Výčet

Definice

Určuje, která verze služby ladění CLR (mscordbi.dll nebo jiná implementace rozhraní ICorDebug API) by měla být použita při ladění tohoto procesu.

public enum class DkmClrDebuggingServicesId
public enum class DkmClrDebuggingServicesId
enum DkmClrDebuggingServicesId
public enum DkmClrDebuggingServicesId
type DkmClrDebuggingServicesId = 
Public Enum DkmClrDebuggingServicesId
Dědičnost
DkmClrDebuggingServicesId

Pole

CoreSystemClr 6

Ladit aplikaci spuštěnou v rámci základního CLR.

DesktopClrV2 2

Ladit aplikaci spuštěnou v .NET Framework verze 2,0 nebo starší.

DesktopClrV4 1

Ladit aplikaci spuštěnou v .NET Framework verze 4 nebo novější. Všimněte si, že tato hodnota může být použita buď v procesu (založeném na pomocné vlákně), nebo v rámci implementace ICorDebug mimo proces.

DevicesClr 5

Ladění aplikace běžící pod .NET Framework v zařízení systém Windows CE. Tato hodnota se už nepoužívá.

OutOfProcessPipeline 0

Ladit aplikaci pomocí .NET Frameworkho kanálu spuštění mimo proces CLR verze 4 nebo novější.

SilverlightMac 4

Ladění aplikace běžící na používání programu Silverlight v operačním systému Mac. Tato hodnota se už nepoužívá.

SilverlightWindows 3

Ladění aplikace spuštěné pomocí programu Silverlight v operačním systému Windows. Tato hodnota se už nepoužívá.

Platí pro