DkmClrNativeCodeMapEntry Struktura

Definice

Struktura pro definování mapování instrukcí IL pro jednu nebo více nativních instrukcí.

public value class DkmClrNativeCodeMapEntry
public value class DkmClrNativeCodeMapEntry
struct DkmClrNativeCodeMapEntry
[System.Runtime.InteropServices.Guid("ff28f1ad-c2f5-1684-f358-eef67257c074")]
public struct DkmClrNativeCodeMapEntry
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("ff28f1ad-c2f5-1684-f358-eef67257c074")>]
type DkmClrNativeCodeMapEntry = struct
Public Structure DkmClrNativeCodeMapEntry
Dědičnost
DkmClrNativeCodeMapEntry
Atributy

Konstruktory

DkmClrNativeCodeMapEntry(UInt64, UInt32, UInt32, UInt32)

Inicializujte novou hodnotu DkmClrNativeCodeMapEntry.

Pole

ILOffset

Posun instrukcí IL hodnota-1 označuje, že nativní instrukce nelze namapovat na instrukci IL. -2 slouží k označení toho, že nativní pokyny jsou součástí prologu. znak-3 slouží k označení, že instrukce Naive jsou součástí epilogu.

NativeAddress

Počáteční adresa pro tento blok nativního kódu.

NativeOffset

Posun nativní instrukce

NativeSize

Počet bajtů nativní paměti instrukcí popsaných v tomto DkmClrNativeCodeMapEntry.

Platí pro