DkmGetNextAwaitExpressionInfoAsyncResult Struktura

Definice

Výsledek asynchronního volání DkmClrInstructionSymbol. GetNextAwaitExpressionInfo.

public value class DkmGetNextAwaitExpressionInfoAsyncResult
struct DkmGetNextAwaitExpressionInfoAsyncResult
public struct DkmGetNextAwaitExpressionInfoAsyncResult
type DkmGetNextAwaitExpressionInfoAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetNextAwaitExpressionInfoAsyncResult
Dědičnost
DkmGetNextAwaitExpressionInfoAsyncResult

Konstruktory

DkmGetNextAwaitExpressionInfoAsyncResult(DkmClrAwaitExpressionInfo)

Vytvoří novou strukturu výsledků pro uložení výstupu z úspěšného volání DkmClrInstructionSymbol. GetNextAwaitExpressionInfo.

Vlastnosti

AwaitExpressionInfo

Další informace o výrazu await

ErrorCode

Z volajícího byl vrácen kód HRESULT. Tato akce bude DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), pokud byla operace zrušena před dokončením zpracování.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Vytvoří novou strukturu výsledků pro uložení chyby z neúspěšného volání DkmClrInstructionSymbol. GetNextAwaitExpressionInfo.

Platí pro