DkmManagedReturnStackFrame.Method Vlastnost

Definice

Spravovaná metoda, do které tento rámec patříThe managed method that this frame belongs to.

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).This API was introduced in Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion.VS12RTM).

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrMethodId Method { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrMethodId get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrMethodId Method { get; }
member this.Method : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrMethodId
Public ReadOnly Property Method As DkmClrMethodId

Hodnota vlastnosti

DkmClrMethodId

Platí pro