DkmAppPackageId.AppPlatform Vlastnost

Definice

Určuje, jestli je zadaný balíček aplikace Windows Phone nebo aplikace pro Windows Store.Indicates if the specified application package is a Windows Phone or Windows Store app.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DefaultPort::DkmPackagedAppPlatform AppPlatform { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DefaultPort::DkmPackagedAppPlatform get(); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DefaultPort::DkmPackagedAppPlatform AppPlatform { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DefaultPort::DkmPackagedAppPlatform get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DefaultPort.DkmPackagedAppPlatform AppPlatform { get; }
member this.AppPlatform : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DefaultPort.DkmPackagedAppPlatform
Public ReadOnly Property AppPlatform As DkmPackagedAppPlatform

Hodnota vlastnosti

DkmPackagedAppPlatform

Vrací objekt DkmPackagedAppPlatform.Returns DkmPackagedAppPlatform.

Platí pro