DkmDataContainer.IsUnloaded Vlastnost

Definice

Vrátí hodnotu true, pokud byla pro tento objekt vyvolána událost Unload (příklad: DkmThread:: Unloaded), nebo pokud byl objekt uzavřen. Upozorňujeme, že při kontrole tohoto stavu jako bez synchronizace je nutné použít péči, protože vrácený stav již nemusí být po jeho čtení přesnou instrukci.

public:
 property bool IsUnloaded { bool get(); };
public:
 property bool IsUnloaded { bool get(); };
public bool IsUnloaded { get; }
member this.IsUnloaded : bool
Public ReadOnly Property IsUnloaded As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vrací objekt Boolean.

Platí pro