DkmDataItem Třída

Definice

' DkmDataItem ' je základní třída pro všechny třídy datových položek. Další informace najdete v části "DkmDataContainer".

public ref class DkmDataItem abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class DkmDataItem abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class DkmDataItem abstract
public abstract class DkmDataItem
type DkmDataItem = class
Public MustInherit Class DkmDataItem
Dědičnost
DkmDataItem

Konstruktory

DkmDataItem()

Metody

OnClose()

Příkaz ' Close ' je vyvolán u všech položek dat při zavření datového kontejneru. Odvozené třídy mohou tuto metodu přepsat, pokud potřebují provést jakoukoli operaci, když je třída kontejneru zavřena (např. Free Resources).

OnContainerCreated(DkmDataContainer)

' OnContainerCreated ' je volána, pokud byla tato položka dat předána jako argument ' DataItem ' metodě ' Create '. Tato možnost umožňuje datové položce získat nově vytvořený objekt dispečera předtím, než byl tento objekt dispečera předán libovolné jiné součásti.

Platí pro