DkmModuleInstance.FlagAsTransitionModule Metoda

Definice

Instance modulu runtime volají tuto metodu, aby označila modul jako modul hranice. Při krokování by modul runtime měl zjistit, zda krok dosáhl nějakého modulu hranice, a zahájit arbitráž krokování, pokud má. Všimněte si, že některé moduly runtime nemusí být schopné tuto žádost akceptovat. Dispečer bude uchovávat počet, kolikrát byl tento počet volán. Pouze v případě, že byl proveden shodný počet volání ClearTransitionModuleFlag, modul již nebude považován za přechodový modul.

Omezení umístění: rozhraní API musí být voláno z komponenty monitorování (úroveň komponenty < 100 000).

public:
 void FlagAsTransitionModule();
public:
 void FlagAsTransitionModule();
void FlagAsTransitionModule();
public void FlagAsTransitionModule ();
member this.FlagAsTransitionModule : unit -> unit
Public Sub FlagAsTransitionModule ()

Platí pro