DkmModuleInstance.SetDisabled(Boolean) Metoda

Definice

Aktualizuje zakázaný stav pro modul. Tuto metodu lze volat pouze z události ModuleInstanceLoad. Když zakážete modul, je běžné také potlačit událost načtení modulu.

public:
 void SetDisabled(bool IsDisabled);
public:
 void SetDisabled(bool IsDisabled);
void SetDisabled(bool IsDisabled);
public void SetDisabled (bool IsDisabled);
member this.SetDisabled : bool -> unit
Public Sub SetDisabled (IsDisabled As Boolean)

Parametry

IsDisabled
Boolean

Pro Určuje, zda byla tato instance modulu zakázána. Zakázané moduly jsou do značné míry v ladicím programu ignorovány. V případě nativních modulů se rozsah adres zakázaného modulu považuje za Nemapovaný. V modulech CLR jsou všechny snímky z těchto modulů ze zásobníku volání skryté.

Platí pro