DkmModuleInstance.SymbolFileId Vlastnost

Definice

Volitelné Obsahuje informace potřebné k vyhledání symbolů pro tento modul. V systému Win32 jsou tyto informace obsaženy v rámci IMAGE_DEBUG_DIRECTORY.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmSymbolFileId ^ SymbolFileId { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmSymbolFileId ^ get(); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmSymbolFileId ^ SymbolFileId { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmSymbolFileId ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmSymbolFileId SymbolFileId { get; }
member this.SymbolFileId : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmSymbolFileId
Public ReadOnly Property SymbolFileId As DkmSymbolFileId

Hodnota vlastnosti

DkmSymbolFileId

Vrací objekt DkmSymbolFileId.

Platí pro