TestRunContextEvent.TestRunId Vlastnost

Definice

Získá ID tohoto testovacího běhu.

public:
 property int TestRunId { int get(); };
public:
 property int TestRunId { int get(); };
public int TestRunId { get; }
member this.TestRunId : int
Public ReadOnly Property TestRunId As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Platí pro