PackageAttribute(String) Konstruktor

Definice

Vytvoří nový objekt PackageAttribute.Creates a new PackageAttribute.

public:
 PackageAttribute(System::String ^ guid);
public:
 PackageAttribute(Platform::String ^ guid);
 PackageAttribute(std::wstring const & guid);
public PackageAttribute (string guid);
new Microsoft.VisualStudio.Language.NavigateTo.Interfaces.PackageAttribute : string -> Microsoft.VisualStudio.Language.NavigateTo.Interfaces.PackageAttribute
Public Sub New (guid As String)

Parametry

guid
String

Jedinečný identifikátor balíčku závislostí.The unique identifier of the dependency package.

Platí pro