Methods.TextDocumentRangeFormatting Pole

Definice

Objekt zprávy se silným typem pro ' textDocument/rangeFormatting '.Strongly typed message object for 'textDocument/rangeFormatting'.

public: static initonly Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::LspRequest<Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::DocumentRangeFormattingParams ^, cli::array <Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::TextEdit ^> ^> ^ TextDocumentRangeFormatting;
public static readonly Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.LspRequest<Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.DocumentRangeFormattingParams,Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.TextEdit[]> TextDocumentRangeFormatting;
 staticval mutable TextDocumentRangeFormatting : Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.LspRequest<Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.DocumentRangeFormattingParams, Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.TextEdit[]>
Public Shared ReadOnly TextDocumentRangeFormatting As LspRequest(Of DocumentRangeFormattingParams, TextEdit()) 

Hodnota pole

LspRequest<DocumentRangeFormattingParams,TextEdit[]>

Platí pro