SynchronizationSetting.WillSave Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli je podporovaná událost WillSave.Gets or sets a value indicating whether WillSave event is supported.

public:
 property bool WillSave { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="willSave")]
public bool WillSave { get; set; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="willSave")>]
member this.WillSave : bool with get, set
Public Property WillSave As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean
Atributy

Platí pro