DeleteRule.ElementDeleted(ElementDeletedEventArgs) Metoda

Definice

Veřejná virtuální metoda pro klienta, která má vlastní třídu uživatelsky definovaného pravidla pro odstraněnípublic virtual method for the client to have his own user-defined delete rule class

public:
 virtual void ElementDeleted(Microsoft::VisualStudio::Modeling::ElementDeletedEventArgs ^ e);
public virtual void ElementDeleted (Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementDeletedEventArgs e);
abstract member ElementDeleted : Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementDeletedEventArgs -> unit
override this.ElementDeleted : Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementDeletedEventArgs -> unit
Public Overridable Sub ElementDeleted (e As ElementDeletedEventArgs)

Parametry

Platí pro