Diagram.ResizeAction Vlastnost

Definice

Získá akci myši odpovědnou za změnu velikosti tvarů.Gets the mouse action responsible for resizing shapes.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::ResizeAction ^ ResizeAction { Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::ResizeAction ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ResizeAction ResizeAction { get; }
member this.ResizeAction : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ResizeAction
Public ReadOnly Property ResizeAction As ResizeAction

Hodnota vlastnosti

ResizeAction

Platí pro