DiagramBrushes.DiagramSubtitleBackground Vlastnost

Definice

Získá ID prostředku pro Štětec pozadí podnadpisu diagramu.Gets the resource Id for the diagram's subtitle background brush.

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::StyleSetResourceId ^ DiagramSubtitleBackground { Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::StyleSetResourceId ^ get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.StyleSetResourceId DiagramSubtitleBackground { get; }
member this.DiagramSubtitleBackground : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.StyleSetResourceId
Public Shared ReadOnly Property DiagramSubtitleBackground As StyleSetResourceId

Hodnota vlastnosti

StyleSetResourceId

StyleSetResourceId, který představuje Štětec pozadí podnadpisu diagramu.A StyleSetResourceId that represents the diagram's subtitle background brush.

Platí pro