NodeShape.BackgroundGradientFieldName Pole

Definice

Jedinečný identifikátor pro pole přechodu pozadí pro tento tvarUnique identifier for the background gradient field for this shape.

public: System::String ^ BackgroundGradientFieldName;
public const string BackgroundGradientFieldName;
val mutable BackgroundGradientFieldName : string
Public Const BackgroundGradientFieldName As String 

Hodnota pole

String

Platí pro