PresentationElementTypeDescriptor.PresentationElement Vlastnost

Definice

Vrátí prvek prezentačního modelu popsaný v tomto popisovači.Returns the presentation model element described by this descriptor

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::PresentationElement ^ PresentationElement { Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::PresentationElement ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.PresentationElement PresentationElement { get; }
member this.PresentationElement : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.PresentationElement
Public ReadOnly Property PresentationElement As PresentationElement

Hodnota vlastnosti

PresentationElement

Platí pro