DomainRoleInfo.SetRolePlayerMoniker Metoda

Definice

Přetížení

SetRolePlayerMoniker(ElementLink, Moniker)

Nastaví moniker aktéra role propojení odpovídající této roli.Sets link role player moniker corresponding to this role.

SetRolePlayerMoniker(ElementLink, Guid, Moniker)

Nastaví vybraný aktér role na odkaz.Sets specified role player on a link.

Nastaví moniker aktéra role propojení odpovídající této roli.Sets link role player moniker corresponding to this role.

public:
 void SetRolePlayerMoniker(Microsoft::VisualStudio::Modeling::ElementLink ^ link, Microsoft::VisualStudio::Modeling::Moniker ^ rolePlayerMoniker);
public void SetRolePlayerMoniker (Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementLink link, Microsoft.VisualStudio.Modeling.Moniker rolePlayerMoniker);
member this.SetRolePlayerMoniker : Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementLink * Microsoft.VisualStudio.Modeling.Moniker -> unit
Public Sub SetRolePlayerMoniker (link As ElementLink, rolePlayerMoniker As Moniker)

Parametry

link
ElementLink

Odkaz elementu.Element link.

rolePlayerMoniker
Moniker

Nový moniker aktéra role pro tuto roli.New role player moniker for this role.

Platí pro

Nastaví vybraný aktér role na odkaz.Sets specified role player on a link.

public:
 static void SetRolePlayerMoniker(Microsoft::VisualStudio::Modeling::ElementLink ^ link, Guid domainRoleId, Microsoft::VisualStudio::Modeling::Moniker ^ rolePlayerMoniker);
public static void SetRolePlayerMoniker (Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementLink link, Guid domainRoleId, Microsoft.VisualStudio.Modeling.Moniker rolePlayerMoniker);
static member SetRolePlayerMoniker : Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementLink * Guid * Microsoft.VisualStudio.Modeling.Moniker -> unit
Public Shared Sub SetRolePlayerMoniker (link As ElementLink, domainRoleId As Guid, rolePlayerMoniker As Moniker)

Parametry

link
ElementLink

Odkaz elementu.Element link.

domainRoleId
Guid

Role domény pro nastavení aktéra role pro.Domain role to set role player for.

rolePlayerMoniker
Moniker

Nový moniker aktéra role pro tuto roli.New role player moniker for this role.

Platí pro