DslDefinitionModelCopyClosure Třída

Definice

Kopírovat filtr návštěvníka na uzavřeníCopy closure visitor filter

public ref class DslDefinitionModelCopyClosure : Microsoft::VisualStudio::Modeling::DslDefinition::DslDefinitionModelCopyClosureBase
[System.CLSCompliant(true)]
public class DslDefinitionModelCopyClosure : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelCopyClosureBase
[<System.CLSCompliant(true)>]
type DslDefinitionModelCopyClosure = class
    inherit DslDefinitionModelCopyClosureBase
    interface IElementVisitorFilter
Public Class DslDefinitionModelCopyClosure
Inherits DslDefinitionModelCopyClosureBase
Dědičnost
Atributy
Implementuje

Konstruktory

DslDefinitionModelCopyClosure()

KonstruktorConstructor

Metody

ShouldVisitRelationship(ElementWalker, ModelElement, DomainRoleInfo, DomainRelationshipInfo, ElementLink)

Volá se, aby se požádá o filtr, pokud by měl být do průchodu zahrnut konkrétní vztah ze zdrojového elementu.Called to ask the filter if a particular relationship from a source element should be included in the traversal

(Zděděno od CopyClosureFilter)
ShouldVisitRolePlayer(ElementWalker, ModelElement, ElementLink, DomainRoleInfo, ModelElement)

Volá se, aby se vyžádal filtr, jestli by se měl během průchodu navštívit konkrétní aktér role.Called to ask the filter if a particular role player should be Visited during traversal

(Zděděno od CopyClosureFilter)

Platí pro