DslLibraryDefinesElements(Partition, RoleAssignment[], PropertyAssignment[]) Konstruktor

Definice

KonstruktorConstructor.

protected:
 DslLibraryDefinesElements(Microsoft::VisualStudio::Modeling::Partition ^ partition, cli::array <Microsoft::VisualStudio::Modeling::RoleAssignment ^> ^ roleAssignments, cli::array <Microsoft::VisualStudio::Modeling::PropertyAssignment ^> ^ propertyAssignments);
protected DslLibraryDefinesElements (Microsoft.VisualStudio.Modeling.Partition partition, Microsoft.VisualStudio.Modeling.RoleAssignment[] roleAssignments, Microsoft.VisualStudio.Modeling.PropertyAssignment[] propertyAssignments);
new Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslLibraryDefinesElements : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Partition * Microsoft.VisualStudio.Modeling.RoleAssignment[] * Microsoft.VisualStudio.Modeling.PropertyAssignment[] -> Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslLibraryDefinesElements
Protected Sub New (partition As Partition, roleAssignments As RoleAssignment(), propertyAssignments As PropertyAssignment())

Parametry

partition
Partition

Instance oddílu obsahující tento ElementLinkThe Partition instance containing this ElementLink

roleAssignments
RoleAssignment[]

Sada přiřazení rolí pro inicializaci RolePlayerA set of role assignments for roleplayer initialization

propertyAssignments
PropertyAssignment[]

Sada přiřazení atributů pro inicializaci atributuA set of attribute assignments for attribute initialization

Platí pro