UASFLAGS Výčet

Definice

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class UASFLAGS
public enum class UASFLAGS
enum UASFLAGS
[System.Flags]
public enum UASFLAGS
[<System.Flags>]
type UASFLAGS = 
Public Enum UASFLAGS
Dědičnost
UASFLAGS
Atributy

Pole

UAS_BLOCKED 1
UAS_MASK 3
UAS_NOPARENTENABLE 2
UAS_NORMAL 0

Poznámky

Informace o rozhraní modelu COM naleznete v tématu UASFLAGSFor information on the COM interface, see UASFLAGS

Platí pro