AuthoringSink.Column Vlastnost

Definice

Získá sloupec, na kterém byla analýza zahájena.

public:
 property int Column { int get(); };
public:
 property int Column { int get(); };
public int Column { get; }
member this.Column : int
Public ReadOnly Property Column As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vrátí posun na řádek, který je předán AuthoringSink konstruktoru.

Poznámky

Tato vlastnost poskytuje alternativní způsob, jak analyzátor získat přístup k počátečnímu posunu (druhý způsob je prostřednictvím ParseRequest samotné struktury).

Platí pro