AuthoringSink.FoundMatchingBrace Vlastnost

Definice

Sleduje, zda byl do interního seznamu přidán párový pár složených závorek.

public:
 property bool FoundMatchingBrace { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool FoundMatchingBrace { bool get(); void set(bool value); };
public bool FoundMatchingBrace { get; set; }
member this.FoundMatchingBrace : bool with get, set
Public Property FoundMatchingBrace As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vrátí true , zda byla do interního seznamu přidána alespoň jedna dvojice vyhovujících závorek. v opačném případě vrátí hodnotu false , pokud nebyly přidány žádné párové závorky.

Poznámky

Tato vlastnost by měla být inicializována na false před spuštěním operace analýzy pro párové závorky. Pokud se na konci operace analýzy vrátí tato vlastnost true , pak byla nalezena alespoň jedna dvojice shodných závorek a přidána do seznamu prostřednictvím volání MatchPair metody.

Platí pro